kategoria 1 kategoria 2 kategoria 3 kategoria 4

Czy depresja jest chorob± psychiczn±? - Grupa Synapsis Online
Nie ma ostrej granicy pomiędzy tym co psychiczne i co somatyczne. Metabolizm a
nawet morfologia narz±dów może zmieniać się pod wpływem ważnych zdarzeń ...
http://online.synapsis.pl/Jak-rozpoznac-depresje/Czy-de... - 13k - -

Choroby psychiczne, psychozy - Grupa Synapsis Online
W my¶l tego rozróżnienia do chorób psychicznych należy np. schizofrenia, mania,
depresja z urojeniami, paranoja, halucynoza alkoholowa, majaczenie. ...
http://online.synapsis.pl/Slowniczek/Choroby-psychiczne... - 16k - -

Depresja - odpowiedzi na pytania
Aby zdiagnozować depresję, wyszczególnione wcze¶niej cechy musz± osi±gn±ć
natężenie istotne klinicznie, ponieważ nie każda depresja jest chorob±
psychiczn±. ...
http://www.depresja.pl.pl/ - 23k - -

Choroby psychiczne — SCIPS
9 Kwi 2008 ... 13% młodych ludzi cierpi na różnego rodzaju choroby psychiczne. ... Ponieważ
depresja jest chorob± nawracaj±c±, osoba na ni± cierpi±ca, ...
http://pl.scips.eu/disabilities/Psychiczne - 58k - -

Charakterystyka chorób psychicznych: psychoza, depresja ...
Charakterystyka chorób psychicznych: psychoza, depresja, schizofrenia, ... -
Człowiek - Biologia - Liceum, Szkoła ¶rednia.
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/cz%C5%82owiek... -

Choroby psychiczne - depresja, leczenie depresji, objawy depresji ...
depresja, leczenie depresji, objawy depresji, stres, walka ze stresem, stres w
pracy, schizofrenia, nerwica, objawy schizofrenii, leczenie nerwicy – choroby
...
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-psychiczn... - 56k - -

Rozpoznać depresję - choroba psychiczna, Depresja, samobójstwo ...
Według ¦wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi obecnie czwarty,
najpoważniejszy problem zdrowotny na ¶wiecie. Dotyka ok. 10% populacji.
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-psychiczn... - 71k - -

Depresja
24 Mar 2010 ... Depresja jest najczęstsz± chorob± psychiczn±.. Roczna chorobowo¶ć w populacji
osób dorosłych wynosi 6-12%, w¶ród osób w wieku podeszłym jest ...
http://www.cywilizacyjne.choroby.biz/Depresja - 23k - -

Choroby psychiczne - CHAD - Choroba afektywna dwubiegunowa ...
2 Kwi 2010 ... Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia - informacje na tematy: choroby
psychiczne, objawy CHAD - mania, depresja, lista sławnych ludzi ...
http://www.afektywna.pl/ - 34k - -

Depresja - objawy | Choroby psychiczne - zdrowie psychiczne
Aby zrozumieć objawy depresji, należy odróżnić je od objawów innych chorób.
Niektóre dolegliwo¶ci wykazuj± symptomy podobne do objawów zaburzenia ...
http://choroby-psychiczne.eu/depresja-objawy - 20k - -


choroby psychiczne dystymia bezsenność paranoja histeria amnezja psychoza hipochondria apatia hemofobia depresja objawy objawy depresji depresja nerwica natręctw fobia społeczna nerwica objawy leczenie nerwicy arachnofobia leczenie agorafobia jak wyjść z depresji arachnofobia stan lękowy stres w pracy atak paniki fobia społeczna mapa strony index mapa strony