kategoria 1 kategoria 2 kategoria 3 kategoria 4

VHL – Wikipedia, wolna encyklopedia
... w warunkach uszkodzenia DNA (stresu genotoksycznego) pVHL sprzyja interakcji
białek P53 i P300, i następczej acetylacji P53, prowadzącej do zwiększenia ...
http://pl.wikipedia.org/wiki/VHL - 127k - -

Znaczenie polimerazy poli(ADP-rybozy) PARP-1 i czynnika ...
Natomiast w warunkach wzmożonego stresu oksydacyjnego i genotoksycznego może ...
Uzyskane wyniki wskazują, że stres genotoksyczny wywołany działaniem MNNG ...
http://www.cmdik.pan.pl/studium/sympozjum/Cieslik.htm - 4k - -

Bortezomib – pierwszy inhibitor proteasomów w terapii szpiczaka ...
... zmniejsza ilość transkryptów kilku efektorów ochronnej odpowiedzi komórki na
stres genotoksyczny, przywracając jej tym samym wrażliwość na uszkadzające ...
http://www.szpiczak.bialystok.pl/Bortezomib_pierwszy_in... - 65k - -

[PDF] Anna Hadam*, Grażyna Obidoska** FITOTOKSYCZNOŚĆ I GENOTOKSYCZNOŚĆ ...
się, że indukując stres oksydacyjny może pośrednio wywoływać działanie
genotoksyczne. [Xiong i Jian-Kang 2002; Hossain i in. 2004]. ...
http://www.ios.edu.pl/pol/pliki/nr41/nr41_36.pdf - - -

Bortezomib – first proteasome inhibitor for the treatment of ...
... zmniejsza ilość transkryptów kilku efektorów ochronnej odpowiedzi komórki na
stres genotoksyczny, przywracając jej tym samym wrażliwość na uszkadzające ...
http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=3&artic... -

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
badanie ekspresji i funkcji białek stresu komórkowego, .... za lokalizację
helikaz RecQ w obrębie jądra komórkowego w odpowiedzi na stres genotoksyczny,
...
http://www.cd.io.gliwice.pl/ZBN/index.html - 44k - -

[PDF] INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA
działanie genotoksyczne [7] powodując stres oksydacyjny w roślinie [1]. Powstają
reaktywne formy tlenu, które wykazują działanie szkodliwe dla struktur ...
http://www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Ekotoks_2008/Obido... - - -

Pracownia Mutagenezy i Reperacji DNA | Instytut Biochemii i Biofizyki
... poziomów potranskrypcyjnych regulacji w funkcjonowaniu tego enzymu w trakcie
normalnej proliferacji komórek, a także w warunkach stresu genotoksycznego. ...
http://www.ibb.waw.pl/pl/struktura/zaklady-i-pracownie-... - 27k - -

IX Krajowy Zjazd PTT - kryminalistyka i medycyna sądowa
12 Wrz 2008 ... Stres oksydacyjny i genotoksyczność. Genetyczne uwarunkowania wrażliwości
osobniczej na ksenobiotyki. Toksykologia żywności i żywienia. ...
http://www.kryminalistyka.fr.pl/forensic_new_zjazd_ptt.... - 29k - -

abstracts of - IndexCopernicus™ - Journals Master List
Stres genotoksyczny, który jest wynikiem działania 5-FU, prowadzi do apoptozy.
Uszkodzenia DNA są wykrywane przez białka, takie jak ATM, ATR oraz kompleksy ...
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?icid... -


choroby psychiczne dystymia bezsennosc paranoja histeria amnezja psychoza hipochondria apatia hemofobia depresja objawy objawy depresji depresja nerwica natrectw fobia spoleczna nerwica objawy leczenie nerwicy arachnofobia leczenie agorafobia jak wyjsc z depresji arachnofobia stan lekowy stres w pracy atak paniki fobia społeczna zdrowie psychiczne mapa strony index mapa strony