kategoria 1 kategoria 2 kategoria 3 kategoria 4

Stres w ujęciu Lazarusa
Dla Lazarusa czynnikami wywołującymi stres nie są obiektywne cechy przedmiotów a
sposób spostrzegania ich przez podmiot STRES wg Lazarusa i...
http://www.sciaga.pl/tekst/15638-16-stres_w_ujeciu_laza... -

Stres
29 Maj 2007 ... Stres w teorii Lazarusa i Falkman jest rozumiany jako dynamiczna relacja
pomiędzy człowiekiem a otoczeniem, która to relacja oceniana jest ...
http://www.sciaga.pl/tekst/41855-42-stres -

Strategie i style radzenia sobie ze stresem w - Psychologia.net.pl ...
22 Lut 2008 ... R. Lazarus określa stres jako szczególny rodzaj relacji człowiek – środowisko,
który wynika ze sposobu oceny sytuacji, w której się ...
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=119 - 52k - -

Pojęcie stresu należy do kluczowych pojęć współczesnej psychologii
Klasycznym przedstawicielem podejścia akcentującego stres jako relację między
jednostką i środowiskiem jest R. Lazarus. Zgodnie z jego definicją „Stres ...
http://www.stres.edu.pl/czym_%20jest_stres.htm - 76k - -

Psychofizjologiczne teorie stresu
Inne podejście teoretyczne do zagadnienia stresu prezentował Richard S. Lazarus.
Jego idee, mimo licznych modyfikacji, przetrwały próbę czasu i jak się ...
http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/psychol... -

[PDF] W literaturze psychologicznej (ale też w potocznym rozumienia tego ...
Lazarus i Folkman wprowadzili w swojej koncepcji pojęcie oceny stresu. Jest to
proces oceny poznawczej, zachodzący w psychice ...
http://www.pzwl.pl/pdf.php/kid,527,ptitle,fragment-pdf.... - - -

Prezentacja programu PowerPoint
Transakcyjne koncepcje stresu: koncepcja Lazarusa; stres jako wynik interakcji
pomiędzy wymaganiami otoczenia i możliwościami jednostki; ocena poznawcza; ...
http://www.staff.amu.edu.pl/~pasikow/pliki/Podstawy%20I... - - -

Pismo "Niebieska Linia" :: Archiwum :: O stresie i sposobach ...
Ten ostatni nurt - "relacyjny" - pojawił się najpóźniej, do niego należy teoria
stresu psychologicznego R.S. Lazarusa i S. Folkman, która zyskała duże ...
http://www.pismo.niebieskalinia.pl/index.php?id=294 - 15k - -

Jak powstaje stres.
Do klasyków w tej dziedzinie należy R.S. Lazarus. Stres traktowany jest jako ...
Wg Lazarusa stres to " określona relacja między osobą a otoczeniem, ...
http://www.kuchnik.com.pl/jak_powstaje_stres.html - 15k - -

Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z chorobą | www ...
8 Lis 2007 ... Wśród dwóch strategii radzenia sobie ze stresem można wyodrębnić kilka podtypów
(za Lazarus i Folkman): 1. KONFRONTACJA- czyli bezpośrednia ...
http://www.virtualcf.pl/mod/pl/gosc/0/1/296.html - 25k - -


choroby psychiczne dystymia bezsennosc paranoja histeria amnezja psychoza hipochondria apatia hemofobia depresja objawy objawy depresji depresja nerwica natrectw fobia spoleczna nerwica objawy leczenie nerwicy arachnofobia leczenie agorafobia jak wyjsc z depresji arachnofobia stan lekowy stres w pracy atak paniki fobia społeczna zdrowie psychiczne mapa strony index mapa strony