kategoria 1 kategoria 2 kategoria 3 kategoria 4

Zespół stresu pourazowego – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe, PTSD (ang. ...
Przebieg ma charakter zmienny, ale w większości przypadków można oczekiwać
ustąpienia objawów. ... Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_stresu_po... - 34k - -

STRES POURAZOWY - podstawowe informacje - Artykuły ...
Objawy mogą utrzymywać się miesiącami. Właściwe postępowanie ... ... STRES
POURAZOWY - podstawowe informacje. 0 użytkowników online: 2603 ...
http://www.forumneurologiczne.pl/txt/a,3395,0,STRES%20P... - 47k - -

Stres pourazowy - somatyzacja, osobowość z pogranicza (borderline ...
4 Maj 2007 ... Symptomatologia stresu pourazowego zasługuje na szersze ... przemocy są czymś
innym od zwykłych objawów lęku, a objawy somatyczne też różnią ...
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=165 - 17k - -

Zespół stresu pourazowego – charakterystyka psychologiczna i ...
Artykuł przedstawia krótką charakterystykę zespołu stresu pourazowego ukazaną z
... Objawy te związane były z przeżytym gwałtem, przemocą wobec dzieci i kobiet.
... w którym podstawowym patomechanizmem jest intensyfikacja reakcji o podłożu
... że nie może z niej wydobyć tych informacji, które w danej sytuacji mają ...
http://www.psychiatria.pl/txt/a,3694,0,Zesp%C3%B3%C5%82... - 91k - -

Rozpoznawanie zespołu stresu pourazowego
Zmieniano definicje stresu, który inicjuje objawy. ... W etiologii zespołu
stresu pourazowego obok czynników środowiskowych rolę odgrywają czynniki
genetyczne. ... Aktywacja dwóch podstawowych układów stanowi istotną i
zasadniczą część ... sprawniejsze tworzenie strategii obronnych i przetwarzanie
informacji. ...
http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=46&arti... -

Mój Psycholog - psycholog psychoterapia Nowa Sól Zielona Góra ...
Europejska klasyfikacja psychiatryczna opisuje Zespół Stresu Pourazowego w ...
Typowe objawy obejmują epizody powtarzającego się przeżywania urazu na nowo w
... Terapia poznawczo-behawioralna - podstawowe informacje dla pacjentów ...
http://www.moj-psycholog.pl/artykul_zespol_stresu_poura... - 17k - -

Zespół stresu pourazowego (PTSD)
Jeśli objawy te utrzymują się dłużej niż miesiąc od owego przełomowego
wydarzenia, możemy mówić o tzw. zespole stresu pourazowego. Zespół stresu
pourazowego ...
http://www.psychiatra.warszawa.pl/ptsd.php - 10k - -

Zespół stresu pourazowego: głó
Informacje na temat zdrowia psychicznego w języku polskim ... Środki
przeciwdepresyjne zmniejszą nasilenie objawów stresu pourazowego oraz złagodzą
depresję. ... Niniejsza ulotka podaje tylko podstawowe fakty i jest skróconą
wersją ...
http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinfo/translations/... - 50k - -

Zaburzenie stresowe pourazowe, PTSD - Grupa Synapsis Online
9 Cze 2009 ... Zaburzenie stresowe pourazowe czyli zespół stresu pourazowego, PTSD, ... Choroba
afektywna dwubiegunowa, ChAD - podstawowe informacje ... Część objawów PTSD (
dotyczy to objawów utrzymujących się długotrwale) może być, ...
http://online.synapsis.pl/Slowniczek/Zaburzenie-stresow... - 24k - -

Pomoc psychologiczna po powodzi - Witryna Wiejska
wychowawcy kolonii powinni mieć podstawowe informacje na temat zaburzeń stresu
pourazowego i znać podstawowe sposoby łagodzenia jego objawów. ...
http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1891&c=80... - 52k - -


choroby psychiczne dystymia bezsennosc paranoja histeria amnezja psychoza hipochondria apatia hemofobia depresja objawy objawy depresji depresja nerwica natrectw fobia spoleczna nerwica objawy leczenie nerwicy arachnofobia leczenie agorafobia jak wyjsc z depresji arachnofobia stan lekowy stres w pracy atak paniki fobia społeczna zdrowie psychiczne mapa strony index mapa strony