kategoria 1 kategoria 2 kategoria 3 kategoria 4

Wpływ NaCl na zasolenie gleby - PUBLIKACJE EDUKACYJNE
Dlatego też ostatnio wzrasta zainteresowanie reakcją roślin na zasolenie,
zarówno wśród ... Nazywamy to stresem jonowym w przeciwieństwie do stresu
solnego, ...
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1338 - 13k - -

[PDF] FIZJOLOGICZNA REAKCJA OGÓRKA NA STRES ZASOLENIA W OBECNOŚCI SELENU ...
W wyniku stresu solnego następuje znaczny spadek plonowania roślin i związane z
tym straty ekonomiczne. Roślinne mechanizmy tolerancji nadmiernego zasolenia ...
http://www.up.poznan.pl/ogrodnictwo/Ogrodnictwo%2041/81... - - -

Matuszczak
Pod wpływem zasolenia następuje hamowanie wzrostu i rozwoju roślin [2, 3, 6].
Zbyt intensywny stres solny może doprowadzić do śmierci rośliny, ...
http://agrolaser.ar.lublin.pl/agr03/matusz.htm - 6k - -

Stres oksydacyjny – Wikipedia, wolna encyklopedia
... stres osmotyczny, stres solny, deficyt niektórych soli mineralnych (np.
fosforu), .... 612-678 Reakcje roślin na abiotyczne czynniki stresowe. ...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stres_oksydacyjny - 65k - -

Katedra Żywienia Roślin
V. Reakcje roślin na czynniki stresowe. Stres solny; Susza; Stres herbicydowy;
Metale ciężkie, niedobór składników pokarmowych; allelopatia ...
http://starywww.up.wroc.pl/polish/struktura/rol/kzr/ind... - 16k - -

Zakład Fizjologii Roślin
Aktywność fotosyntetyczna roślin typu C3 i C4 w warunkach stresu solnego.
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 496: 573-582 ...
http://ibr.dlawas.com/index_ibr/Zak%C5%82ad_Fizjologii_... - 19k - -

Stresy w uprawie roślin
Strategie przeżycia roślin w warunkach stresu i mechanizmy obronne u ... Stres
solny: oddziaływania osmotyczne i toksyczne, rola substancji kompatybilnych. ...
http://zppo.sggw.pl/index.php?option=com_content&view=a... - 12k - -

Zakład Biologii Molekularnej Roślin
-Pięć wspólnych zmysłów roślin i zwierząt -Działanie stresu solnego na zawiesinę
komórek BY-2 -Charakterystyka białek ściany komórkowej roślin rzepaku ...
http://www.biol.uw.edu.pl/iber/_zbmr.php - 13k - -

ibuk.pl – Fizjologia roślin
Stres spowodowany niską temperaturą, 185. 4.4.5. Stres solny, 188. 4.4.6. Stres
spowodowany zanieczyszczeniami środowiska, 189. 4.4.7. Rośliny ...
http://www.ibuk.pl/fiszka.php?id=1376 - 26k - -

Szkółkarstwo - STRATEGIA NAWOŻENIA ROŚLIN W SZKÓŁCE. NAWOŻENIE ...
Jony fosforanowe są słabo wymywane z profilu glebowego i nie powodują stresu
solnego u roślin. Nawozy fosforowe wymagają jednak dokładnego wymieszania z ...
http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=687 - 22k - -


choroby psychiczne dystymia bezsennosc paranoja histeria amnezja psychoza hipochondria apatia hemofobia depresja objawy objawy depresji depresja nerwica natrectw fobia spoleczna nerwica objawy leczenie nerwicy arachnofobia leczenie agorafobia jak wyjsc z depresji arachnofobia stan lekowy stres w pracy atak paniki fobia społeczna zdrowie psychiczne mapa strony index mapa strony