kategoria 1 kategoria 2 kategoria 3 kategoria 4

[PDF] Porównanie przyczyn stresu wśród pielęgniarek
cych w miejscu pracy największe źródło stresu dla 70% pielęgniarek z OIT stanowi
śmierć pacjenta .... [3] Gugała B. Stres w pracy pielęgniarek. Pielęgniarka ...
http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/doc/SM_tom_11/Poro... - - -

Pielęgniarki są zmęczone i walczą ze stresem , pulsmedycyny.com.pl
Niskie zarobki jako przyczynę stresu i wypalenia zawodowego wskazało 250 (czyli
ponad 42,8 proc.) respondentek. Inne stresogenne czynniki pracy pielęgniarki ...
http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/1748,piel... -

[PDF] Diagnostyka źródeł stresu i wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarki
Przestawione w artykule wyniki badań stresu i wypalenia zawodowego w pracy
pielęgniarek wskazują na wysoki poziom zagrożenia stresem w tym zawodzie, ...
http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/stres/doc/03110... - - -

Karty zawodów - Pielęgniarka
Pielęgniarki narażone są na stres i wystąpienie zespołu “wypalenia zawodowego" w
wyniku pracy zmianowej, nocnej, dużej odpowiedzialności zawodowej oraz ...
http://www.ciop.pl/10942.html - 28k - -

Pojęcie stresu należy do kluczowych pojęć współczesnej psychologii
Skoro stres w pracy jest m.in. wynikiem rozbieżności między subiektywnie
spostrzeganymi ... Janman [16] badał pielęgniarki w szpitalach psychiatrycznych
i ...
http://www.stres.edu.pl/czym_%20jest_stres.htm - 76k - -

[PDF] rudne sytuacje w pracy pielęgniarek pediatrycznych i sposoby ...
porności na stres [6, 7]. Cel pracy. Celem pracy było poznanie rodzaju trudnych
sytu- acji w pracy pielęgniarek pediatrycznych oraz sposo- ...
http://www.viamedica.pl/gazety/gazetaU/darmowy_pdf.phtm... - - -

Zespół wypalenia zawodowego u psychologów - Psychologia.net.pl ...
23 Mar 2008 ... Czynniki wyzwalające stres w pracy pielęgniarek, Forum Psychologiczne, 2, 166-
179. Bem, S.L. (1994). Androgynia psychiczna a tożsamość ...
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=124 - 38k - -

[PDF] Zadowolenie. Stres, emocje, samoocena i stan zdrowia, czyli ...
Negatywne emocje, stres, presja psychiczna w miejscu pracy niewątpliwie rzutują
na sferę Ŝycia prywatnego. Praca pielęgniarki związana jest z duŜym ...
http://www.lczp-gorzow.home.pl/download.php?what=news/b... - - -

[PDF] ŹRÓDŁA STRESU ZAWODOWEGO W PRACY PIELĘGNIAREK ZATRUDNIONYCH W ...
wymieniając źródła stresu w pracy pielęgniarek, nie sposób podkreślić szerokiego
zakresu odpowiedzialności związanej z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi, ...
http://www.annales.gumed.edu.pl/attachment/attachment/8... - - -

Wywieranie wpływu przez pacjentów i ich rodziny na postawy i ...
Źródła stresu w pracy pielęgniarki, która pracuje z chorym, mogą być różne i
mogą wynikać m.in. z niskich zarobków pielęgniarek, poczucia stałej ...
http://www.termedia.pl/magazine.php?article_id=8642&mag... -


choroby psychiczne dystymia bezsennosc paranoja histeria amnezja psychoza hipochondria apatia hemofobia depresja objawy objawy depresji depresja nerwica natrectw fobia spoleczna nerwica objawy leczenie nerwicy arachnofobia leczenie agorafobia jak wyjsc z depresji arachnofobia stan lekowy stres w pracy atak paniki fobia społeczna zdrowie psychiczne mapa strony index mapa strony